EUs dekkmerke inkluderer ikke grep om is, hvorfor?

EUs dekkmerking er laget for å forenkle utvalget av produkter som har lavt energiforbruk. Det har ikke blitt differensiert mellom sommer- og vinterdekk, så alle målinger er rettet mot sommerdekk og blir utført i sommertemperaturer.

Dette er grunnen til at det bare har vått grep under sommerforhold og ikke har testet noe grep av dekk under forhold som er til stede i vintersesongen.

Scroll to Top